Tjänster

Rådgivnings- och tvistemålstaxa

1 400 kronor per timme, exklusive mervärdesskatt


Avtalslösningar

Sekretessavtal från 3 500 kronor
Kompanjonsavtal från 6 800 kronor
Aktieägaravtal från 8 500 kronor
Handelsbolagsavtal från 6 800 kronor
Användarvillkor från 6 500 kronor
Konsultavtal från 6 500 kronor

Affärsstöd

Avtalsförhandling – 1 400 kronor per timme, lägsta kostnad 2 000 kronor
Avtalsgranskning från 2 000 kronor per avtal
Utredning och förhandling avseende fordringar – 1 400 kronor per timme
Rättsutredningar och övrigt utredningsarbete – 1 400 kronor per timme

Tvistemål

Tvistemål i domstol – 1 400 kronor per timme

Förvaltningsrättsliga ärenden och compliance

Tillståndsansökningar – 1 400 kronor per timme
Överklagande av myndighetsbeslut – 1 400 kronor per timme

Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.
Kostnader för resor utanför Stockholms län tillkommer.
För alla tjänster gäller våra Allmänna villkor

Vi erbjuder fast pris på alla våra avtal. Kontakta oss på kontakt@umbrajuridiska.se för att begära en offert eller för att boka in ett kostnadsfritt möte.