Tjänster

Rådgivningstaxor

Tvister, överklaganden och brådskande ärenden – 1 400 kronor per timme
Avtal och allmän affärsjuridisk rådgivning – 1 200 kronor per timme

Avtalslösningar

Sekretessavtal från 3 500 kronor
Kompanjonsavtal från 6 200 kronor
Aktieägaravtal från 8 000 kronor
Handelsbolagsavtal från 6 200 kronor
Användarvillkor från 5 500 kronor
Konsultavtal från 6 200 kronor

Affärsstöd

Avtalsförhandling – 1 200 kronor per timme, lägsta kostnad 2 000 kronor
Avtalsgranskning från 2 000 kronor per avtal
Utredning och förhandling avseende fordringar – 1 200 kronor per timme
Rättsutredningar och övrigt utredningsarbete – 1 200 kronor per timme

Tvistemål

Tvistemål i domstol – 1 400 kronor per timme

Förvaltningsrättsliga ärenden

Tillståndsansökningar – 1 200 kronor per timme
Överklagande av myndighetsbeslut – 1 400 kronor per timme

Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.
Kostnader för resor utanför Stockholms län tillkommer.
För alla tjänster gäller våra Allmänna villkor

Vi erbjuder fast pris på alla våra tjänster. Kontakta oss på kontakt@umbrajuridiska.se för att begära en offert eller för att boka in ett kostnadsfritt möte.